SNR הוא אחד העקרונות המוכרים ביותר בעולם התקשורת והוא נפוץ במיוחד כאשר מדובר בתקשורת המשתמשת באמצעי טכנולוגי כלשהוא להעברת מסרים. הגדרה: יחס אות לרעש (SNR) הוא היחס בין עוצמת האות לעוצמת הרעש הכולל בהעברת אות מסוים ממקור ליעד. במקרה שלנו ה- SNR הוא היחס בין אלמנטים רלוונטיים ללא רלוונטיים המופיעים במצגת. עקרון זה ניתן ליישום

המשך קריאה

מהו סגנון למידה? סגנון למידה הוא הדרך שבה האדם קולט ידע, מעבד אותו ואף מארגן אותו בראש בהתאם ליכולתו ולכישוריו. הכרת סגנון הלמידה האישי יכולה לסייע לאדם הלומד למצוא את הדרך הטובה ביותר עבורו כדי לקלוט מידע. הרעיון של "סגנונות למידה" הינו רעיון שיש עליו מחלוקת רבה. בקרב המחנכים קיימת תפיסה שהקונספט של סגנונות למידה

המשך קריאה

למה אתם חייבים להכיר את הקהל שלכם ? כמה פעמים יצא לכם לשבת בהרצאות ולומר לעצמכם מה הוא רוצה ממני? מה זה קשור? מה הוא מנסה להגיד לי? מה עליי לעשות? שאלות אלו ועוד רבות אחרות עולות באופן קבוע בהרצאות היום. הסיבה העיקרית לכך היא שהמצגות אינן מותאמות לקהל המטרה שלהן. וכאן בראש ובראשונה אנו

המשך קריאה